Xtext

Jezici specifični za domen

Milovan Tomašević, Ph.D.

Slajdovi od profesora Igora Dejanovića

Sadržaj

 • Xtext
 • Xtend

Xtext

Šta je Xtext

 • Okvir za razvoj programskih jezika i DSL-ova.
 • Razvijen kao proširenje Eclipse platforme.
 • Započet kao deo openArchitectureware projekta. Od 2008. godine razvija se kao podprojekat Eclipse-a 1.
 • Uglavnom ga razvija nemačka firma Itemis 2 koja ga intezivno koristi za svoje projekte.

Direktna podrška za...

 • sintaksno bojenje (syntax coloring)
 • dopunu koda (code completion)
 • prikaz strukture (outline view)
 • navigaciju po izvornom kodu (source-code navigation)
 • razmotavanje koda (code folding)
 • statičku analizu (static analysis)
 • refaktorisanje (refactoring)
 • integraciju sa java izvornim kodom i jvm
 • ...

Xtext gramatika

 • Notacija nalik EBNF-u.
 • Mogućnost importa drugih gramatika.
 • Na osnovu gramatike Xtext generiše parser/lekser, meta-model datog jezika (ECore) kao i svu potrebnu infrastrukturu.

Primer: Entity-Relationship DSL

Kreiranje projekta

Inicijalno stanje projekta

Definisanje gramatike

Generisanje jezičke infrastrukture

Generisanje jezičke infrastrukture

  • Na osnovu gramatike jezika biće izgenerisana jezička infrastruktura u obliku 4 eclipse priključka.
  • Infrastruktura se dalje može prilagođavati iako je funkcionalna i u inicijalnoj fazi.

Pokretanje editora (nove Eclipse instance)

Entity-Relationship u radu

Proširenje jezika - dodavanje paketa

 • Prikazani jezik je potpun, jednostavan i koristan.
 • DSL je dalje potrebno postepeno dorađivati.
 • U nastavku je prikazano proširenje jezika koje uvodi koncept paketa u cilju bolje organizacije izvornog koda i razbijanja koda u više fajlova.

Entity-Relationship sa paketima

Proširenje gramatike - korak 1

Proširenje gramatike - korak 2

Proširenje gramatike - korak 3

Proširenje gramatike - korak 4

ER podrška za pakete u radu

Posle ponovnog generisanja jezičke infrastrukture (priključaka) dobija se sledeći rezultat

Xtend

Šta je Xtend?

 • Xtend je statički jezik opšte namene izrađen u Xtext-u koji se koristi u Xtext okviru za razne namene.
 • Koristi se između ostalog i za generisanje koda.

Xtend primer

Ekstenzije

 • Mehanizam proširenja objekata novim metodama bez nasleđivanja.

Ekstenzije - umetanje zavisnosti

 • Xtext i Xtend intenzivno koriste Google Guice kao okvir za umetanje zavisnosti (Dependency Injection).

Generisanje Java koda za ER jezik

Generator Java koda u Xtend-u

Generator Java koda u Xtend-u

KRAJ