Skripta - mySQL.sql

Model baze podataka

Model baze podataka

-- file: 'mySQL.sql'
DROP DATABASE stud2011;
CREATE DATABASE stud2011;

create table dosije (
 indeks   INT   not null, 
 ime    varchar(50) not null,
 prezime   varchar(50) not null,
 god_rodjenja INT, 
 mesto_rodjenja varchar(100),   

 primary key (indeks)
);

insert into dosije values
(20100021, 'Milos', 'Peric', 1992, 'Beograd'),
(20100022, 'Marijana', 'Savkovic', 1993, 'Kraljevo'),
(20100023, 'Sanja', 'Terzic', 1991, 'Beograd'),
(20100024, 'Nikola', 'Vukovic', 1992, 'Novi Sad'),
(20100025, 'Predrag', 'Popovic', 1991, 'Kraljevo'),
(20100026, 'Zorica', 'Miladinovic', 1993, 'Vranje')
;

create table predmet (
 id_predmeta   INT   not null,
 sifra      varchar(20) not null,
 naziv      varchar(200) not null,
 krediti     INT   not null,

 primary key(id_predmeta)
);

insert into predmet values
(1001, 'M111', 'Analiza 1', 6),
(1002, 'M112', 'Analiza 2', 6),
(1003, 'M113', 'Analiza 3', 6),
(1021, 'M131', 'Geometrija', 6),
(1101, 'M105', 'Diskretne strukture 1', 6),
(1102, 'M106', 'Diskretne strukture 2', 6),
(2001, 'P101', 'Programiranje 1', 8),
(2002, 'P102', 'Programiranje 2', 8),
(2003, 'P103', 'Objektno orijentisano programiranje', 6),
(2004, 'P104', 'Algoritmi i strukture podataka', 6),
(3001, 'S1', 'Engleski jezik 1', 5),
(3002, 'S2', 'Engleski jezik 2', 5),
(4001, 'R101', 'Uvod u organizaciju racunara', 5),
(4002, 'R102', 'Uvod u Veb i Internet tehnologije', 5)
;

create table ispitni_rok (
 godina_roka   INT   not null,
 oznaka_roka   varchar(20) not null,
 naziv      varchar(50) not null,

 primary key (godina_roka, oznaka_roka)
);

insert into ispitni_rok values
(2011, 'jan', 'Januar 2011'),
(2011, 'feb', 'Februar 2011'),
(2011, 'apr', 'April 2011'),
(2011, 'jun', 'Jun 2011'),
(2011, 'sep', 'Septembar 2011'),
(2011, 'okt', 'Oktobar 2011')
;

create table ispit (
 indeks     INT   not null,
 id_predmeta   INT   not null,
 godina_roka   INT   not null, /*godina*/
 oznaka_roka   char(5)   not null, /*semestar*/
 ocena      INT   not null,
 datum_ispita date         , /*datum_pismenog, datum_usmenog */   

 primary key (indeks, id_predmeta, godina_roka, oznaka_roka),
 
 foreign key (godina_roka, oznaka_roka) references ispitni_rok(godina_roka, oznaka_roka),
 foreign key (indeks) references dosije(indeks),
 foreign key (id_predmeta)references predmet(id_predmeta)
);

insert into ispit values 
(20100021, 1001, 2011, 'jan', 9, '20.01.2011'),
(20100022, 1001, 2011, 'jan', 8, '20.01.2011'),
(20100023, 1001, 2011, 'jan', 8, '20.01.2011'),
(20100024, 1001, 2011, 'jan', 10, '20.01.2011'),
(20100025, 1001, 2011, 'jan', 6, '20.01.2011'),
(20100026, 1001, 2011, 'jan', 5, '20.01.2011'),

(20100021, 2001, 2011, 'jan', 10, '25.01.2011'),
(20100022, 2001, 2011, 'jan', 9, '25.01.2011'),
(20100023, 2001, 2011, 'jan', 8, '25.01.2011'),
(20100024, 2001, 2011, 'jan', 7, '25.01.2011'),
(20100025, 2001, 2011, 'jan', 5, '25.01.2011'),

(20100021, 3001, 2011, 'jan', 7, '27.01.2011'),
(20100023, 3001, 2011, 'jan', 5, '27.01.2011'),
(20100024, 3001, 2011, 'jan', 6, '28.01.2011'),
(20100026, 3001, 2011, 'jan', 6, '28.01.2011'),

(20100026, 1001, 2011, 'feb', 7, '10.02.2011'),

(20100025, 2001, 2011, 'feb', 6, '10.02.2011'),
(20100026, 2001, 2011, 'feb', 7, '10.02.2011'),

(20100021, 1021, 2011, 'apr', 7, '03.04.2011'),
(20100022, 1021, 2011, 'apr', 5, '03.04.2011'),
(20100023, 1021, 2011, 'apr', 10, '03.04.2011'),
(20100024, 1021, 2011, 'apr', 6, '03.04.2011'),
(20100026, 1021, 2011, 'apr', 8, '03.04.2011')
;

Model & Data

Comments 💬